Home

"Uto jago or apne lakshya ko prapt karo "

                                              -------Swami Vivekananda

"Sirfa hungama  karna mera maksad nahi,

meri koshish hai ki  ye gaon badalni chahie "